Įžanga
Nuotraukos

Gyvojo žodžio almanachas „ĄŽUOLYNAS“ – viena reikšmingiausių Kauno apskrities viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos programų.

„Ąžuolyno“ gimimas sutapo su 1989 m. Lietuvoje prasidėjusiu Atgimimo laikotarpiu. Visuomenė jautė didelį poreikį sovietmečiu nutylėtoms ir draustoms temoms. Tokie renginiai kaip „Baisiosios naktys lietuvių kultūroje“, „Katalikybė ir nūdiena“, „Nepriklausomybės takais“, taip pat V. Kudirkos, J. Tumo-Vaižganto, J. Aisčio, A. Miškinio ir kitų rašytojų kūrybos vakarai tapo savotišku renginių, 1990 m. spalio 17 d. pavadintų gyvojo žodžio almanachu „Ąžuolynas“, prologu.

„Ąžuolyno“ įkūrėjai – idėjos autorius poetas Robertas Keturakis ir bibliotekos renginių organizatorė Daina Kazlauskienė – negailėjo jėgų šiai kilniai veiklai.

Almanacho rengėjai netrukdavo atsiliepti į Lietuvos kultūrinio gyvenimo aktualijas: renginiuose skambėjo gyvas meno kūrėjų žodis, buvo pristatomos dar spaustuvės dažais kvepiančios knygos, nužeriamos dulkės nuo tautai brangių vardų. Nemažai „Ąžuolyno“ puslapių skirta žymiems išeivijos kūrėjams, kurių knygos sovietinėje Lietuvoje buvo draudžiamos. Surengti vakarai apie Stasį Santvarą, Antaną Gustaitį, Pulgį Andriušį, Petronėlę Orintaitę, Alę Rūtą, Faustą Kiršą, Balį Auginą, Algimantą Mackų. Dalis renginių vykdavo rašytojų tėviškėse (S. Santvaro, P. Orintaitės). Gyvojo žodžio almanachas buvo pastebėtas ir įvertintas, įgijo gausų būrį ištikimų „skaitytojų“.

100-ojo vakaro proga rašytojas Petras Palilionis „Kauno dienoje“ (1997 01 25) pateikė tokią „Ąžuolyno“ vizitinę kortelę: „Tai gyvojo žodžio almanachas, gimstantis ir mirštantis čia pat, savo įtaigių kūrėjų ir patiklios auditorijos akivaizdoje. Tai pjesės, režisūros, dekoracijų, kostiumų, šviesų ir visos kitos sceninės magijos atsisakęs teatras — ne teatras, pasikliaujantis vien gyvo žodžio reikalingumu, naujumu, informatyvumu, nebegalėjimu ilgiau tūnoti savo natūraliame ar meistriškai sukonstruotame dirbtiniame kiaute."

Per 10 almanacho gyvavimo metų surengtas 161 vakaras bibliotekoje ir už jos ribų. Renginių būta įvairių: kūrybos ir jubiliejiniai vakarai, naujų knygų pristatymai, Lietuvai svarbių įvykių minėjimai ir pan. Čia aktorės Rūtos Staliliūnaitės iniciatyva gimė ir „Literatūros skaitymai“.

„Ąžuolynui“ žaliuoti ir ošti padėjo daug aktyvių ir kūrybingų „ąžuolyniečių“. Be redaktoriaus ir pagrindinio prelegento rašytojo Roberto Keturakio, renginių organizatorės ir skaitovės Dainos Kazlauskienės, daugelio vakarų režisierės ir dalyvės Rūtos Staliliūnaitės, jį augino aktoriai Doloresa Kazragytė, Dalia Jankauskaitė, Liucija Zorūbaitė, Virginija Kochanskytė, Egidijus Stancikas, Saulius Bagaliūnas, Petras Venslovas, rašytojos Marija Macijauskienė ir Aldona Ruseckaitė, muzikas ir rašytojas Vytautas Čepliauskas, kultūrininkai Domas Akstinas, Irina Baublytė ir kt.

Į skaitmeninę laikmeną įrašyti „Ąžuolyno“ vakarai – ne tik gražių bibliotekos tradicijų pavyzdys, bet ir vertingas žodinis paveldas, įdomus XX a. paskutiniojo dešimtmečio Kauno kultūriniu gyvenimu besidominčiai akademinei ir plačiajai visuomenei.